Myynti

Myynnin tarpeisiin olemme tehneet hyvin vaihtelevia ratkaisuja. Kevyimmillään asiakkaalle riittää myyntiputken seuraaminen päätasolla. Raskaimmillaan tarjouksen taakse on toteutettu monimutkainen työkalu tarjouksen sisällön kuvaamiseen ja hinnan laskemiseen. Tällöin tarjouksen sisältö on yleensä myös vietävissä suoraan tuotantoon.

Kuljetus

Periaatteessa kuljetuksessa aina herra X vie asian Z paikasta A paikkaan B. Käytännössä asia on hyvin paljon monivivahteisempaa. eKansion avulla kuljetuksen tiedot ja prosessi voidaan kuvata asiakkaan kannalta järkevälle tasolle ja kuljetusten tiedot on yhdistettävissä suoraan asiakkaan muuhun liiketoimintaan.

Huolto

Huoltotyö -toteutuksissa on lähes poikkeuksetta hyödynnetty eKansion liikkuvaan työhön suunniteltua mobiilisovellusta, jonka avulla huoltomies näkee tarvittavat tiedot ja voi kirjata työhön kuluneen ajan aloitin/lopetin -aikaleimoilla.

Tuotanto

Tuotannossa on tärkeää ohjata projektin eri osien tuotantoa ja toimittamista asiakkaalle. Yleensä yksittäisen tuotannon osan käsittelyyn tehdään myös työajankirjaus, koska sen toteuttaminen eKansiossa on niin vaivatonta.

Toimisto

Toimistoa kiinnostaa ennen kaikkea laskuttaminen ja palkanmaksu. eKansioon syntyvästä tiedosta voidaan muodostaa valmis laskutusaineisto sekä työaikatiedot halutussa muodossa, asiakkaan kirjanpito-ohjelmaan vietäväksi.

Muut

Koska eKansio ei perustu valmiiden moduulikirjastojen uudelleenkierrätykseen, on sen avulla mahdollista toteuttaa ohjelmistoja hyvinkin omanlaisiin, kapean sektorin toimintoihin.

Suutarin lapset

Yleensä suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Mutta eKansion lapsilla on. Näin me käytämme eKansiota omassa toiminnassamme:


Jätä Yhteydenotto